Städ – med tanke på miljön

 

Mellansvenska Städ AB:s verksamhet påverkar i allra högsta grad miljön då lokalvården är en betydande faktor i det allmänna miljöarbetet. Mellansvenska Städ AB har därför tagit ett beslut om att vårt miljöarbete ska följa de internationella standarderna i ISO14001:2015. Revisioner utförs två gånger per år.

Ledningen fastställer miljömål för verksamheten efter att ha tagit del av aktuella miljöutredningar, uppföljningar och analyser.