Städning av offentliga lokaler

 

Du kan anlita Mellansvenska Städ för städning av offentliga lokaler eller allmänna utrymmen. Det är viktigt med en trivsam miljö och att alla ytor hålls fräscha. Alla lokaler mår bra av att skötas om, sköts lokalerna om så trivs människorna som ska vistas där. Städning av offentliga lokaler bidrar till många positiva effekter – bra arbetsmiljö för de som arbetar där bidrar till ett löpande underhåll av fastigheten/lokalerna samt att det förhindrar smittspridning och allergi. En lokal ska vara trevlig att vistas i och att lokalen är ren och känns fräsch är viktigt för att skapa en trivsam miljö.

Positiv påverkan på hälsan
Genom städning så blir det inte bara snyggt på ytan, utan man minskar också på föroreningar i inomhusmiljön – människors hälsa kan påverkas negativt av flera olika ämnen som finns i damm. Vi städar alla typer av offentliga lokaler, såsom idrottshallar, matsalar, skolor, ålderdomshem, bibliotek osv. Anlita oss på Mellansvenska Städ, vi har lång erfarenhet av lokalvård och vet hur de olika städmomenten ska göras för att resultatet ska bli bäst!