Storstädning

Då och då behövs en riktig storstädning för att få bort smuts som verkligen sitter på djupet. Denna typ av städning kan erbjudas såväl till privatpersoner som företag eller offentliga verksamheter. När det kommer till storstädning, så rengörs allt mycket noggrant. Ytor som man inte går igenom vid den löpande städningen tas om hand. Storstädning är en del av vårt arbete på Mellansvenska Städ och vi kan med vana ögon se vad som behöver göras och anpassar innehållet i städningen efter ditt behov. Exempelvis golvvård, highspeedpolering, rengöring av armaturer och ventiler, höghöjdsstädning och förnsterputs.